Betalningsvillkor

All fakturering sköts av Frilans Finans. Vid större projekt skrivs ett uppdragsavtal mellan er och Frilans Finans. Betalning ska ske inom 30 dagar efter att bot är godkänd.

De uppgifter vi behöver för att komma igång är företagets namn, organisationsnummer, postadress, telefon, e-post och kontaktperson.